top of page
DJI_0723.jpg

ארגונים ועמותות בעיר

התנדבות במודיעין-מכבים-רעות

היחידה להתנדבות באגף לשירותים חברתיים מקדמת את נושא ההתנדבות העירוני ובכללו את נושא ההתנדבות למען אוכלוסיות רווחה.

העיר מודיעין מכבים רעות משופעת בארגוני מתנדבים כמעט בכל תחום בחיים.

הפעילות ההתנדבותית נעשית באהבה, אכפתיות ונתינה, היחידה פועלת בשיתוף פעולה מלא עם פורום ארגוני המתנדבים בעיר. המתנדבים תורמים תרומה מהותית ומשמעותית לקהילה, עוזרים לשכבות החלשות, מספקים הרגשת בטחון עידוד וכתף תומכת.

מאגר הארגונים 

bottom of page