top of page

אגף קהילה

תחום/י ההתנדבות:

סביבה וקיימות, חינוך, נשים, הגיל השלישי, בריאות וספורט, עלייה וקליטה

זיווה אסא

יו"ר/ת הארגון:

באתר העירייה

בעלי/ות תפקידים:

21-50

מספר מתנדבים:

מודיעין מכבים רעות רואה באזרחיה תושבים מעורבים ופעילים, ומוקירה את תרומתם לעיר בעבר, בהווה ובעתיד, כמו כן, העיר והעירייה מחויבות לפעול למען אזרחיה הוותיקים בהתבסס על האמרה: "עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל." (יגאל אלון).

האגף מהווה נדבך מרכזי בשיפור איכות החיים של התושב במרחב הציבורי והאישי, בפעילות תומכת ומקדמת בשיתוף פעולה עם יחידות העירייה, החברות העירוניות וגורמים נוספים.

האגף מוביל בפעילות למען התושב ויחד עם התושב.

מהו החזון שלנו?
קידום חיי הקהילה בעיר המבוססת על ערבות הדדית, התנדבות ועזרה לזולת.
העשרת חיי הקהילה והתרבות, קידום השינוי החברתי תוך תרומה להגברת החוסן החברתי.
טיפוח המעורבות והעצמת תחושת השייכות של התושב.
יצירה דיוק והידוק הקשרים ושיתופי הפעולה ברי הקיימא בין אדם לאדם ובין קהילה לקהילה.

מה אנחנו מחפשים?
שחקני נשמה, שהעיר והתושבים חשובים להם – כמוכם!
מבחינתנו המתנדבים הם שותפים מלאים לקיום הפעילויות.
צריכים אתכם לצידנו, בסיוע לוגיסטי, בהפעלות, פיקוח ובקרה ובעצם....בכל מה שתרצו לסייע.

אתם חלק מהעיר מהקהילה ומאיתנו, נשמח להצטרפותכם אל משפחת הקהילה של העיר.

ליצירת קשר נא לפנות לטלי צרויה בטלפון 08-9252977
מרכז קהילה צבעוני, נחל פארן 2 פינת עמק החולה 15.

אגף קהילה

פרטי יצירת קשר להתנדבות:

אייקון של טלפון נייד

טלי צרויה
08-9252977

אייקון של מעטפה
אייקון של מיקום

מרכז קהילה צבעוני,
נחל פארן 2 פינת עמק החולה 15, מודיעין

אגף קהילה
אגף קהילה
אגף קהילה

טרם נקבע

תפקיד בחירום:

bottom of page