top of page

ידיד לחינוך

תחום/י ההתנדבות:

חינוך, הגיל השלישי

רחל חסדאי

יו"ר/ת הארגון:

בעלי/ות תפקידים:

100 ומעלה

מספר מתנדבים:

ידיד לחינוך היא עמותה שהוקמה בשנת 2007 והיא פועלת בשלושה עולמות: עולם החינוך, עולם הגמלאות והזקנה ועולם ההתנדבות. ידיד לחינוך פועלת להטמעת תרבות ארגונית בה משולבים גמלאים וגמלאיות כחלק ממערכת החינוך והיא מביאה עמה תפיסת חדשנות חינוכית שרואה באדם המבוגר חלק מהמערך הקהילתי, החינוכי, החברתי והבית ספרי. התמחותה היא גיוס, הפעלה וטיפוח גמלאים מתנדבים במערכת החינוך כתומכי חינוך והוראה במסגרת המיזם הלאומי שמוביל משרד החינוך. פעילות ידיד לחינוך מסייעת לתלמידים ולמורים, ותורמת לאיכות חייהם ולרווחתם של הפורשים/הגמלאים. מציאות של WIN – WIN שבה שני השותפים יוצאים נשכרים – התלמידים, המורים ובתי הספר מחד והגמלאים והגמלאיות מאידך. לפעילות ידיד לחינוך תרומה משמעותית גם בהיבטים של עידוד ערך ההתנדבות והטמעת עמדות חיוביות למבוגרים בחברה.

ידיד לחינוך

פרטי יצירת קשר להתנדבות:

אייקון של טלפון נייד

054-3071562

אייקון של מעטפה
אייקון של מיקום

מודיעין-מכבים-רעות

ידיד לחינוך
ידיד לחינוך
ידיד לחינוך

תפקיד בחירום:

bottom of page