top of page

קול נפשי - הפורום לקידום הבריאות הנפשית במודיעין

תחום/י ההתנדבות:

חינוך, בריאות וספורט, צרכים מיוחדים, דת ותרבות

אלי גור
יוסי מושקוביץ

יו"ר/ת הארגון:

בעלי/ות תפקידים:

20-40

מספר מתנדבים:

קבוצת מתנדבים ומתנדבות תשבי העיר פועלים יחד לקידום הבריאות הנפשית בעירנו מודיעין מכבים רעות.

אנו פועלים לגייס את כולם להושיט יד, לעודד מעורבות, עשייה ועזרה הדדית, לשבור סטיגמות קיימות ולפתח תכניות ומסגרות קהילתיות, תומכות ומתואמות בעיר.

תחום הבריאות הנפשית הוא של כולנו .

קול נפשי - הפורום לקידום הבריאות הנפשית במודיעין

פרטי יצירת קשר להתנדבות:

אייקון של טלפון נייד

052-6130763
050-7566170

אייקון של מעטפה
אייקון של מיקום

מודיעין-מכבים-רעות

קול נפשי - הפורום לקידום הבריאות הנפשית במודיעין
קול נפשי - הפורום לקידום הבריאות הנפשית במודיעין
קול נפשי - הפורום לקידום הבריאות הנפשית במודיעין

טרם נקבע

תפקיד בחירום:

bottom of page