top of page

שכבה ט' בעירוני ה' גייסה תרומות

שכבת ט' של עירוני ה' פתחה בית קפה ביום שישי (במסגרת בוקר קהילות למידה) כדי לגייס תרומות עבור הבית לחיילים הבודדים ע"ש חלל צה"ל אלמוג שילוני.


יוסי שילוני, אביו של אלמוג ז"ל, פגש את התלמידים וסיפר להם על חייו ומעשה גבורתו של בנו אלמוג ז"ל. הורי עירוני ה' הכינו והתלמידים מכרו והתפנקו בעוגות טעימות ביתיות לשבת, מאכלים שונים ושתיה קלה.

סכום מכובד של 3,000 ש"ח נאסף כתרומה ואנחנו מודים לכולכם - לתלמידים, להורים וכן למורה אור -רכזת שכבה ט' בביה"ס.

Comentarios


bottom of page