top of page

הסיפור של קהילת מנטרי הפרפרים

קהילת מנטרי הפרפרים במודיעין היא קהילה אחת מתוך 13 אשר מפוזרות בארץ ופועלות במסגרת "התוכנית הלאומית של ניטור פרפרים בישראל".

המנטרים מתנדבים באיסוף ותיעוד מידע על מצב הפרפרים בישראל.

לפרפרים חשיבות רבה, הם רגישים לשינויים בצמחייה ובתנאי הסביבה, ולכן, על פי ניטורם ניתן להפיק מידע ולעשות פעולות למניעת ההרס הסביבתי, שלרוב נגרם על ידי האדם.

ניטור הפרפרים הוא מפרויקט המדע האזרחי הגדול בארץ.

קהילת מודיעין קמה בשנת 2016, נעמי סיון מנטרת פרפרים מ-2017 ומרכזת את קהילת מודיעין מ-2020.

תפקידי הרכזת רבים ומגוונים: גיוס מנטרים חדשים, התאמת מסלול לכל מנטר, הדרכות על זיהוי הפרפרים והשימוש באפליקציה וליווי בניטור לפי הצורך. ישנן פעילויות למתנדבי העמותה וגם לקהל הרחב, כולל סיורים והרצאות במודיעין ומחוצה לה.

כיום יש בקהילה 12 מנטרים פעילים ועוד כ-30 חברי קבוצה המקבלים מידע הקשור לפרפרים ושמירת הטבע. יש במודיעין 11 מסלולי ניטור אשר נפרסים על כ-400 מטרים כל מסלול. המנטרים יוצאים לשטח פעמיים בחודש, בזוגות או ביחידים, ומדווחים על מגוון ומספר הפרפרים במסלולם.

חלק מהמנטרים הם חובבי צילום ומשלבים בין השניים.

להתנדבות בעמותת "מנטרי הפרפרים במודיעין" ניתן לפנות לנעמי : 052-8629181

Commentaires


bottom of page