top of page

תושבים משפיעים במודיעין

תחום/י ההתנדבות:

איכות הסביבה

גדעון בכר

יו"ר/ת הארגון:

בעלי/ות תפקידים:

0-20

מספר מתנדבים:

עמותה א-פוליטית שמטרתה לקדם שמירה על שטחי הטבע הפתוחים במודיעין וסביבתה, על ידי הקמת גנים לאומיים בגבעות הדרומיות ובגבעת שר, ובגבעות חרובה ורגב, תוך שמירה על המסדרון האקולוגי של המדינה, במקביל ליצירת קהילה עירונית המבוססת על ערכי שמירת טבע, סביבה וקיימות.

תושבים משפיעים במודיעין

פרטי יצירת קשר להתנדבות:

אייקון של טלפון נייד

050-6203234

אייקון של מעטפה
אייקון של מיקום

גלבוע 14, מודיעין

תושבים משפיעים במודיעין
תושבים משפיעים במודיעין
תושבים משפיעים במודיעין

טרם נקבע

תפקיד בחירום:

bottom of page