top of page

קהילת מנטרי הפרפרים במודיעין

תחום/י ההתנדבות:

איכות הסביבה

נעמי סיון

יו"ר/ת הארגון:

בעלי/ות תפקידים:

0-20

מספר מתנדבים:

קהילת מנטרי הפרפרים במודיעין היא חלק מתכנית ניטור הפרפרים הלאומית של "אגודת חובבי הפרפרים בישראל". זהו פרויקט מדע אזרחי והמתנדבים אוספים ומתעדים מידע על מצב הפרפרים בישראל.
הפרפרים הם סמן אקולוגי חשוב וניתוח הנתונים שמתקבלים עוזרים למאבק לשמירת הטבע, כולל באזור מודיעין-מכבים-רעות.
חברי הקהילה עוסקים בניטור פרפרים בטבע פעמיים בחודש ונפגשים לסיורים והרצאות העשרה עם מיטב המומחים בתחום.

קהילת מנטרי הפרפרים במודיעין

פרטי יצירת קשר להתנדבות:

אייקון של טלפון נייד

052-8629181

אייקון של מעטפה
אייקון של מיקום

מודיעין-מכבים-רעות

קהילת מנטרי הפרפרים במודיעין
קהילת מנטרי הפרפרים במודיעין
קהילת מנטרי הפרפרים במודיעין

טרם נקבע

תפקיד בחירום:

bottom of page