top of page

פריצת דרך מנהיגות נשים למען משפחות שבראשן הורה עצמאי

תחום/י ההתנדבות:

נשים

ליאורה אביטבול

יו"ר/ת הארגון:

בעלי/ות תפקידים:

0-20

מספר מתנדבים:

העצמת הורים עצמאיים במודיעין והסביבה . העשרה, סדנאות, לימודים, כלים, תרומות, העברת מידע, זכויות וחובות... חיבור למחאה הארצית של ההורים העצמאיים .
פעילות לשינוי קריטריוניים למען ההורים העצמאיים. הראייה היא כי אם יועצם ההורה העצמאי כל המשפחה תועצם. השמיים הם הגבול.

פריצת דרך מנהיגות נשים למען משפחות שבראשן הורה עצמאי

פרטי יצירת קשר להתנדבות:

אייקון של טלפון נייד

050-5246754

אייקון של מעטפה
אייקון של מיקום

מודיעין-מכבים-רעות

פריצת דרך מנהיגות נשים למען משפחות שבראשן הורה עצמאי
פריצת דרך מנהיגות נשים למען משפחות שבראשן הורה עצמאי
פריצת דרך מנהיגות נשים למען משפחות שבראשן הורה עצמאי

טרם נקבע

תפקיד בחירום:

bottom of page