top of page

פוש

תחום/י ההתנדבות:

חינוך

שושי כהן

יו"ר/ת הארגון:

בעלי/ות תפקידים:

21-50

מספר מתנדבים:

ארגון ללא מטרות רווח המבוסס על מתנדבים ומתנדבות אשר התאגדו לצורך מתן "פוש" לילדים מרקע סוציו-אקונומי נמוך, ובעלי מסוגלות ("האמצע"), שאינם ממצים את יכולותיהם וזקוקים לעזרה בלימודים.
הפעילות מבוססת על הפעלת מערך מתנדבים, המספקים שיעורי עזר לילדים, שזקוקים לסיוע במקצועות לימוד שונים. המתנדבים בעמותת "פוש", אינם בהכרח מורים, אלא בעלי השכלה בתחומים שונים.

העמותה הוקמה בשנת 2002 ע"י אודליה שפיטלני, עורכת דין בעלת רקע מוכח בעבודות בקהילה ובשירות הציבורי, מתוך הכרה כי קיימת חובה חברתית ומוסרית לנסות ולצמצם את הפערים הקיימים בחינוך בין תלמידים מרקע סוציו אקונומי נמוך לבין התלמידים האחרים. בזכות פעילות העמותה, הוענק לה בשנת 2008 מגן שר הרווחה ובשנת 2009 הוענק לה אות הנשיא למתנדב, על ידי שמעון פרס בטקס בבית הנשיא.

מאז הקמתה ועד היום, פועלת פוש למימוש מטרותיה אשר בבסיסן עומדת השאיפה להצלחה ושוויון בחינוך ע"י הקניית ידע וכלים למיצוי הפוטנציאל האישי של כל ילד.
המתנדבים, לאחר קבלת הכוונה מצוות בית הספר והעשרה הניתנת בימי עיון מטעם העמותה, מעניקים שיעורי עזר ללא תשלום בכל הרמות, בהתאם לצרכי התלמידים ולבקשת הנהלות בתי הספר. העזרה והסיוע ניתנים בבתי הספר, בדרך כלל בשעות הלימודים או מיד בתום הלימודים, כאשר צוות בית הספר מחליט מי יקבל עזרה, באיזה שעות, באיזה היקף ובאילו תכנים. רמת ההתמדה והאחריות של מתנדבי פוש היא גבוהה ביותר ועומדת בתאום עם רמתם האישית הגבוהה.
הלימוד מתבצע באופן אישי או בקבוצות קטנות, כל מתנדב לפי כישוריו ויכולתו, בתדירות של פעם – פעמיים בשבוע, בתוך כותלי המוסד החינוכי. זמן הגעת המתנדב למוסד ותכני הלימוד מתואמים בין המתנדב לבין צוות המורים והנהלת המוסד החינוכי.

פוש זוכה לתמיכת משרד החינוך ולהכרתו, והיא מאושרת לפעילות בתוך המוסדות החינוכיים. לפוש שיתופי פעולה עם רשויות מקומיות אשר פותחות בפניה דלת לבתי הספר בהם נדרשת העזרה, ומכוונות את פעילותה למקומות הנדרשים.

פוש

פרטי יצירת קשר להתנדבות:

אייקון של טלפון נייד

050-6282356

אייקון של מעטפה
אייקון של מיקום

מודיעין-מכבים-רעות

פוש
פוש
פוש

טרם נקבע

תפקיד בחירום:

bottom of page