top of page

ס"ל - סיוע לכל

תחום/י ההתנדבות:

חינוך

מאיר זיגמן וחנה זיגמן

יו"ר/ת הארגון:

בעלי/ות תפקידים:

0-20

מספר מתנדבים:

עמותת סיוע לכל פועלת לעזרת נזקקים במודיעין ע"י חלוקת מזון מדי יום שישי ולקראת חגים. העמותה נעזרת בבעלי עסקים מהעיר שתורמים לה ובמתנדבים מבוגרים ובני נוער.

אנו זקוקים למתנדבים לחלוקת אוכל בימי שישי, מבוגרים ובני נוער כאחד.

ס"ל - סיוע לכל

פרטי יצירת קשר להתנדבות:

אייקון של טלפון נייד

052-3899672

אייקון של מעטפה
אייקון של מיקום

מודיעין-מכבים-רעות

ס"ל - סיוע לכל
ס"ל - סיוע לכל
ס"ל - סיוע לכל

טרם נקבע

תפקיד בחירום:

bottom of page