top of page

נשות הדסה - הדסה ישראל

תחום/י ההתנדבות:

בריאות וספורט, חינוך

גלילה קציר

יו"ר/ת הארגון:

בעלי/ות תפקידים:

21-50

מספר מתנדבים:

הדסה - ישראל הנו ארגון נשים התנדבותי ציוני א-פוליטי בישראל, הפועל לשיפור ומודעות בתחומי קידום הבריאות, החינוך - כניסה לפעילויות בבתי ספר, קליטת עלייה, מעמד האישה, האישה בסיכון, הילד בסיכון ואיכות החיים.
הדסה-ישראל הוא ארגון שחברותיו באות מכל שכבות הציבור.
במודיעין קיימות שתי קבוצות: סניף מור- דוברות עברית וסניף לבונה - דוברות אנגלית (עולות חדשות).

נשות הדסה - הדסה ישראל

פרטי יצירת קשר להתנדבות:

אייקון של טלפון נייד

052-3028877

אייקון של מעטפה
אייקון של מיקום

מודיעין-מכבים-רעות

נשות הדסה - הדסה ישראל
נשות הדסה - הדסה ישראל
נשות הדסה - הדסה ישראל

טרם נקבע

תפקיד בחירום:

bottom of page