top of page

נקודות אושר

תחום/י ההתנדבות:

דת ותרבות

שרה ביטראן

יו"ר/ת הארגון:

מייסדת מירי ארד

בעלי/ות תפקידים:

0-20

מספר מתנדבים:

פעילות חברתית במרחב הקהילתי, מעבירים זמן איכות, הדרכות לכישורי חיים, משחקים, יצירה.
נפגשים פעם בשבוע, חולקים ידע ויוצרים קהילה מאושרת.

נקודות אושר

פרטי יצירת קשר להתנדבות:

אייקון של טלפון נייד

054-6895601

אייקון של מעטפה
אייקון של מיקום

מודיעין-מכבים-רעות

נקודות אושר
נקודות אושר
נקודות אושר

טרם נקבע

תפקיד בחירום:

bottom of page