top of page

מרחב נשימה

תחום/י ההתנדבות:

נשים, בריאות וספורט

טליה הקינן רוז

יו"ר/ת הארגון:

בעלי/ות תפקידים:

21-50

מספר מתנדבים:

בית חם למבריאים מסרטן ובני משפחתם: המקום מאפשר מפגשים, סדנאות, הרצאות, השראה וכוחות להתמודד עבור קהילת המבריאים ובני משפחתם.

מרחב נשימה

פרטי יצירת קשר להתנדבות:

אייקון של טלפון נייד

052-5269992

אייקון של מעטפה
אייקון של מיקום

מודיעין-מכבים-רעות

מרחב נשימה
מרחב נשימה
מרחב נשימה

טרם נקבע

תפקיד בחירום:

bottom of page