top of page

מנדלת הלב

תחום/י ההתנדבות:

בריאות וספורט, רווחה ואוכלוסיות מוחלשות

שוקי אלקלעי

יו"ר/ת הארגון:

בעלי/ות תפקידים:

100 ומעלה

מספר מתנדבים:

מנדלת הלב - ארגון קהילתי של מטפלים, מדריכים, מאמנים וכד' אנשי מקצוע שתורמים מזמנם ומכישוריהם ותומכים בקהילה שמתמודדת עם מחלת הסרטן. מנדלת הלב פועלת כדי לחבר בין מטפלים מתנדבים לבין מתמודדים עם המחלה ובני משפחותיהם. מטרת הארגון - לסייע לחולי סרטן ובני משפחותיהם בכל דרך טיפולית כדי לאפשר להם לצמוח, לשאוב כוחות ולהתחזק בזמן ולאחר משבר המחלה.

מנדלת הלב

פרטי יצירת קשר להתנדבות:

אייקון של טלפון נייד

054-6326243

אייקון של מעטפה
אייקון של מיקום

מודיעין-מכבים-רעות

מנדלת הלב
מנדלת הלב
מנדלת הלב

טרם נקבע

תפקיד בחירום:

bottom of page