top of page

מלי - מרכז לאזרחים יוזמים

תחום/י ההתנדבות:

סביבה וקיימות

דורון שולצינר

יו"ר/ת הארגון:

בעלי/ות תפקידים:

0-20

מספר מתנדבים:


אודות העמותה: מלי - מרכז לאזרחים יוזמים, היא עמותה שמטרתה לעודד אזרחים לתרום רעיונות מקוריים וחדשנים לתועלת החברה ולטובת הסביבה.
העמותה שמחה לשמש בית ליוזמות של אזרחים, לתת משוב וחיזוק לאזרחים יוזמים, ולהוציא לפועל רעיונות נבחרים בשיתוף האזרחים המציעים.

הפעילות: מיזם מיוחד במינו של איסוף ומיחזור בקבוקי פיקדון ופחיות, עטיפות חטיפים, וטלפונים סלולריים ישנים או מקולקלים והעברת ערכם לעמותות לפי בחירת התושבים. פעם בחודש בקניון עזריאלי בעיר.

מלי - מרכז לאזרחים יוזמים

פרטי יצירת קשר להתנדבות:

אייקון של טלפון נייד

050-5807812

אייקון של מעטפה
אייקון של מיקום

מודיעין-מכבים-רעות

מלי - מרכז לאזרחים יוזמים
מלי - מרכז לאזרחים יוזמים
מלי - מרכז לאזרחים יוזמים

טרם נקבע

תפקיד בחירום:

bottom of page