top of page

למעננו – הורי המרכז למשפחה

תחום/י ההתנדבות:

צרכים מיוחדים, רווחה ואוכלוסיות מוחלשות

דבורה גולן

יו"ר/ת הארגון:

בעלי/ות תפקידים:

0-20

מספר מתנדבים:

הורים לילדים עם צרכים מיוחדים שפועלים יחד בתכנון ובהפעלה של המרכז למשפחה.
המרכז למשפחה הינו שירות משלים למשפחות המהווה חלק ממערך השירותים הניתנים באגף לשירותים חברתיים עבור משפחות המתמודדות עם גידול ילד עם מוגבלות. השירות פועל בגישה קהילתית ומספק מגוון מענים המסייעים למשפחות ומאפשרים להם איכות חיים בקהילה

למעננו – הורי המרכז למשפחה

פרטי יצירת קשר להתנדבות:

אייקון של טלפון נייד

050-8585236

אייקון של מעטפה
אייקון של מיקום

מודיעין-מכבים-רעות

למעננו – הורי המרכז למשפחה
למעננו – הורי המרכז למשפחה
למעננו – הורי המרכז למשפחה

טרם נקבע

תפקיד בחירום:

bottom of page