top of page

ליונס מודיעין

תחום/י ההתנדבות:

רווחה ואוכלוסיות מוחלשות, חינוך, צהל ומשטרה, הגיל השלישי, צרכים מיוחדים, עלייה וקליטה, דת ותרבות, בריאות וספורט

מאיר חובב - נשיא המועדון

יו"ר/ת הארגון:

בעלי/ות תפקידים:

21-50

מספר מתנדבים:

מועדון ליונס מודיעין פועל בעיר מודיעין-מכבים-רעות ובכל ישובי המועצה האיזורית חבל מודיעין.

המועדון משלב פעילות חברתית ופעילות התנדבותית במטרה ליטול חלק פעיל בחיי הקהילה ולסייע למיגוון גדול של בתי אב במיגוון תחומים ובנוסף, מגיב ונענה לסיוע על פי בקשות אגף שירותים חברתיים ואגף קהילה וחברה בעיר ובמועצה האזורית.

חברות וחברי המועדון מתנדבות/ים באופן קבוע, הן עצמאית והן באמצעות קשר עם ארגונים ועמותות שונות כמו "יחד למען החייל" לתמיכה בחיילים המשרתים באיזור, אירגון ימי כיף וחלוקת "גודיס" לחיילים (הנאספים בכל ערב, 4 ימים בכל שבוע, על בסיס קבוע, כתרומה מבתי עסק שונים), תמיכה בלקויי ראייה (בתיאום עם עמותת פעול"ה), בדיקות "עין עצלה" לאלפי ילדי גני הטרום חובה, סיוע במספר תחומים לגיל השלישי, ליווי על בסיס קבוע של נכי צה"ל בשיתוף והנחיית משרד הביטחון, שליחת בני נוער למפגשים בין-לאומיים למחנות קיץ בחו"ל, אירגון וניהול תחרות "פוסטר השלום" העולמית בשיתוף אירגון הליונס הארצי והעולמי ועוד...
כל הפעילויות של חברות וחברי המועדון נעשות כמובן בהתנדבות מלאה.

ליונס מודיעין

פרטי יצירת קשר להתנדבות:

אייקון של טלפון נייד

050-8989302
054-6778222
054-4963040

אייקון של מעטפה
אייקון של מיקום

מודיעין-מכבים-רעות וכל ישובי מוא"ז חבל מודיעין

ליונס מודיעין
ליונס מודיעין
ליונס מודיעין

פיקוח וסיוע בנקודות חלוקת המים במרחב

תפקיד בחירום:

bottom of page