top of page

יד שרה

תחום/י ההתנדבות:

צרכים מיוחדים, רווחה

אלי רוזנברג

יו"ר/ת הארגון:

בעלי/ות תפקידים:

100 ומעלה

מספר מתנדבים:

יד שרה, מעניקה מגוון שירותים לאנשים עם לקויות ומחלות במטרה לצמצם את השפעת לקויותיהם ומחלותיהם על תפקודם ועצמאותם.

יד שרה פועלת ,כדי לאפשר לכל אדם להמשיך באורח החיים שהוא בחר בו, בביתו עם משפחתו וקהילתו .

שירותים הניתנים ב"יד שרה - מודיעין".
1. שירותי ציוד רפואי:
השאלת ציוד רפואי שיקומי וציוד טכנולוגיה מסייעת.
2. מכירת ציוד רפואי ושיקומי , בעלויות מינימום, באמצעות חברת "י.ש.מ" (יד שרה מסייעת) בע"מ.
3. בתי מלאכה לתיקון ציוד רפואי.
4. אספקת משדרי מצוקה לשעת חירום.
5. שירותי מידע במרכז התצוגה, ייעוץ והכשרה למתקשים בתפקוד יומיומי (ע"י מרפאות
בעיסוק מתנדבות).
6. ספורי חיים, הוצאת ספר,בעלות מינימום.

יד שרה

פרטי יצירת קשר להתנדבות:

אייקון של טלפון נייד

להשאלת ציוד רפואי שיקומי:
08-9707525

אייקון של מעטפה
אייקון של מיקום

מודיעין-מכבים-רעות

יד שרה
יד שרה
יד שרה

טרם נקבע

תפקיד בחירום:

bottom of page