top of page

חממה

תחום/י ההתנדבות:

חינוך

יעל אלון יצחקי

יו"ר/ת הארגון:

בעלי/ות תפקידים:

100 ומעלה

מספר מתנדבים:

ליווי של תהליך הלמידה והעצמה האישית של הילד תוך יצירת קשר אישי ועוטף בין כל הגורמים המטפלים בילד.
מתן מענה לימודי רגשי וחברתי לילד/ה במסגרת מרכזי למידה והעצמה הפועלים כל השנה
כולל בחופשים במחנות וקייטנות.
ליווי עולים חדשים, לימוד עיברית והפעלת אולפנים.
חוסן קהילתי
ליווי צוותי מורים ומסגרות חינוכיות.

חממה

פרטי יצירת קשר להתנדבות:

אייקון של טלפון נייד

054-4844573

אייקון של מעטפה
אייקון של מיקום

מודיעין-מכבים-רעות

חממה
חממה
חממה

טרם נקבע

תפקיד בחירום:

bottom of page