top of page

התאחדות עולי אמריקה לטינית ספרד ופורטוגל

תחום/י ההתנדבות:

עלייה וקליטה, רווחה ואוכלוסיות מיוחדות, הגיל השלישי

יוסף שמורקזיס

יו"ר/ת הארגון:

בעלי/ות תפקידים:

0-20

מספר מתנדבים:

מטרות:
לעודד עליית יהודים מארצות אמריקה הלטינית, ספרד ופורטוגל.
להקל על תהליך קליטתם בישראל ולזרז את השתלבותם בחיי המדינה.
להעמיק ולהרחיב את שיתוף הפעולה עם הקהילות היהודיות השונות.
לסייע לעולים החדשים, לתושבים ארעיים ולתיירים מארצות שבטיפולנו בכל הקשור למימוש זכויותיהם וחובותיהם במדינה.
להיות בקשר מתמיד עם הקהילות היהודיות בחו"ל.
להיות חלק פעיל בקהילות שבארץ.

שירותים ופעילויות:
קבלת עולים, הדרכה וייעוץ, סיוע בסידורים ראשונים, חיפוש עבודה, פעילויות תרבות וחברה, אולפני עברית, מועדונים חברתיים, קשרים עם ארגונים בארץ וקהילות בחו"ל, פרויקטים התנדבותיים ברשויות המקומיות.

תנאי קבלה:
כל עולה ממדינות אמריקה הלטינית- ספרד- פורטוגל ובני זוגם.
תשלום דמי חבר.

סניפים: 22

מספר חברים רשומים: 3000

קשר בחו"ל: קשר עם הקהילות וארגונים יהודיים.

התאחדות עולי אמריקה לטינית ספרד ופורטוגל

פרטי יצירת קשר להתנדבות:

אייקון של טלפון נייד

053-7727418

אייקון של מעטפה
אייקון של מיקום

מודיעין-מכבים-רעות

התאחדות עולי אמריקה לטינית ספרד ופורטוגל
התאחדות עולי אמריקה לטינית ספרד ופורטוגל
התאחדות עולי אמריקה לטינית ספרד ופורטוגל

טרם נקבע

תפקיד בחירום:

bottom of page