top of page

העמותה הצרפתית אור מודיעין

תחום/י ההתנדבות:

רווחה ואוכלוסיות מוחלשות

ד"ר שלמה שמעוני
ואיילת גל

יו"ר/ת הארגון:

בעלי/ות תפקידים:

0-20

מספר מתנדבים:

עזרה לנזקקים וחיילים בודדים, סלי מזון וחבילות

העמותה הצרפתית אור מודיעין

פרטי יצירת קשר להתנדבות:

אייקון של טלפון נייד

050-2883113

054-7910101

אייקון של מעטפה
אייקון של מיקום

מודיעין-מכבים-רעות

העמותה הצרפתית אור מודיעין
העמותה הצרפתית אור מודיעין
העמותה הצרפתית אור מודיעין

טרם נקבע

תפקיד בחירום:

bottom of page