top of page

האגודה למלחמה בסרטן

תחום/י ההתנדבות:

בריאות

ניסים זריהן

יו"ר/ת הארגון:

בעלי/ות תפקידים:

0-20

מספר מתנדבים:

ליווי סיוע ותמיכה בחולי סרטן ובני משפחותיהם.
בתחום ההסברה - חלוקת חומר הסברה בבתי הספר ולכלל התושבים.
בתחום ההתרמות - טיפול בקופות ההתרמה.
מטרת הארגון ותחום פעילות - הגברת המודעות והחשיבות בגילוי מוקדם, כמגביר את סיכויי ההחלמה, וכן לקידום המודעות של הפרט לבריאותו ולאורח חיים בריא, תמיכה ליווי וסיוע לחולי סרטן ובני משפחותיהם. וטיפול ומעורבות בהתרמות.

האגודה למלחמה בסרטן

פרטי יצירת קשר להתנדבות:

אייקון של טלפון נייד

052-8723316

אייקון של מעטפה
אייקון של מיקום

מודיעין-מכבים-רעות

האגודה למלחמה בסרטן
האגודה למלחמה בסרטן
האגודה למלחמה בסרטן

טרם נקבע

תפקיד בחירום:

bottom of page