top of page

ארגמן

תחום/י ההתנדבות:

רווחה ואוכלוסיות מיוחדות, הגיל השלישי

אברהם כץ עוז

יו"ר/ת הארגון:

מנכ"ל -יאיר טבת

בעלי/ות תפקידים:

51-100

מספר מתנדבים:

"ארגמן"- הארגון לקידום מעמד האזרחים הוותיקים במודיעין וסביבותיה- מעודד התייחסות יסודית ומקיפה לאזרחים ותיקים במטרה לשמר את זכויותיהם ולקדם עבורם מטרות החשובות בעיניהם. הארגון תומך במעורבות קהילתית, שיתוף פעולה רב דורי והתנדבות של חבריו בתחומי התרבות, החברה, הסיוע לפרט החינוך, איכות הסביבה ועוד. אנו פועלים לקידום יישומם של זכויות האזרחים הוותיקים בכל תחומי החיים החשובים עבורם, תוך המלצה לגופים ציבוריים שונים לנצל את הניסיון ואת הידע שנצברו ע"י הוותיקים וליישמם לטובת הקהילה כולה.

מאז הקמתה פעלה הנהלת "ארגמן" לעידוד מפגשים ערכיים עם תלמידי בתי הספר וגני הילדים כדי לשתף איתם חוויות וסיפורים הקשורים בתולדות המדינה ובמאבק על הקמתה. הובלנו פרויקט של שירה ישראלית במערכת החינוך. הקמנו מערך תרבות מגוון ועשיר לאזרחים ותיקים, לרבות הרצאות בתחומים שונים, מועדון זמר ושירה בציבור, סדנאות לכתיבה יוצרת, תיעוד סיפורי חיים ועוד. הוצאנו לאור חוברות מסיפורי גמלאים, "תשמעו סיפור", בהן פורסמו יצירות מפרי עטם של חברינו. אנו יוזמים ומבצעים טיולים קבוצתיים בארץ וחו"ל תוך הקפדה על תנאים מתאימים לוותיקים.

רוב הפעילות ב"ארגמן" נעשית ע"י מתנדבים: חברי הנהלה, אנשי כספים, רכזי נושאים וועדות, מרצים, מארגני טיולים ועוד. אנו גובים במחשבה תחילה דמי כניסה נמוכים ואחידים לפעילויות ולאירועים שלנו ( 10 ₪ לאדם) כדי לעודד אזרחים ותיקים לצאת מהבית ולבוא למפגשים חברתיים ללא מגבלה כלכלית.

ארגמן

פרטי יצירת קשר להתנדבות:

אייקון של טלפון נייד

050-5801739

אייקון של מעטפה
אייקון של מיקום

ישעיהו הנביא 22/31, מודיעין

ארגמן
ארגמן
ארגמן

טרם נקבע

תפקיד בחירום:

bottom of page