top of page

איגוד רבני קהילות

תחום/י ההתנדבות:

ייעוץ משפטי, דת ותרבות, רווחה ואוכלוסיות מוחלשות

ליעד אוריין ורון אלון

יו"ר/ת הארגון:

בעלי/ות תפקידים:

21-50

מספר מתנדבים:

ליווי קהילתי של משפחות שצריכות עזרה בתחומים רב מערכתיים. פגישה עם המשפחה, תוכנית עבודה, מיצוי זכויות, ביטוח, רפואי, הפעלת מתנדבים בקרב קהילות על מנת להגיע לתוצאות משמעותיות.

איגוד רבני קהילות

פרטי יצירת קשר להתנדבות:

אייקון של טלפון נייד

052-3455437

אייקון של מעטפה
אייקון של מיקום

מודיעין-מכבים-רעות

איגוד רבני קהילות
איגוד רבני קהילות
איגוד רבני קהילות

טרם נקבע

תפקיד בחירום:

bottom of page