top of page
  • Facebook
  • Instagram
DJI_0723.jpg

גיוס מתנדבים

ארגון הזקוק למתנדבים בני-נוער, צעירים עד גיל 35, עליו לפעול על-פי נוהל קליטת נוער מתנדב, על מנת לאפשר למתנדבים למידה התנסותית בעלת משמעות ערכית וציבורית, תוך שמירה על בטחונם ובטיחותם האישית.

מלאו את הפרטים ונסייע בהקדם:

*כוכבית מסמנת שדה חובה

מה הצורך
קבוצת מתנדבים באיסוף אוכל
bottom of page