top of page

הסיפור של משמר רובע מכבים רעות

משמר רובע מכבים-רעות הוקם בספטמבר 2020 כמרכיב בתפיסת ביטחון חדשה של הרובע. מטרותיו של משמר הרובע הנן הגברת ההרתעה, סיכול פריצות והגברת תחושת הביטחון של התושבים.

המשמר פועל תחת אגף הביטחון של עיריית מודיעין-מכבים-רעות ופעילים בו כ-180 מתנדבים ומתנדבות תושבי רובע מכבים-רעות. המתנדבים, במגוון גילאים, מבצעים את הפעילות בזוגות נשואים, זוגות של חברות וחברים וחלקם בציוות לזוג שמשתנה בכל משמרת.

כל מתנדב מבצע משמרת אחת פעם בחודשיים. המשמרות מבוצעות בנסיעה ברכב או באופניים, בשעות הבוקר, שעות הערב המוקדמות ושעות הלילה, בהתאמה לשעות בהן אירעו מרבית הפריצות ברובע.


לפני תחילת המשמרת המתנדבים מקבלים תדריך מקב"ט הרובע הכולל דגשים והכוונה בהתאם לאירועים. המתנדבים מקבלים ציוד הכולל תאורה מהבהבת לרכב או לאופניים, מדבקות סימון לרכב, קשר אלחוטי, חליפה מזהה וציוד אישי נוסף.


במהלך המשמרת המתנדבים מבצעים ביקורים יומיים בכל אתרי הבניה והשיפוצים ומסיירים ברחבי הרובע ובמקומות מועדים. בכל מקרה של משהו חשוד המתנדבים מדווחים למוקד הביטחון העירוני או לקב"ט ובמקרה הצורך מוקפץ כוח ייעודי (ביטחון עירוני או משטרה) לבדיקה או התערבות.

בסיום המשמרת ממולא דוח ממוכן שמאפשר איסוף המידע , תחקור ושיפור.

במהלך שנות פעילות המשמר, במקביל למגוון פעולות נוספות, רמת הפשיעה ברובע ירדה באופן משמעותי ביותר. הנוכחות של מתנדבי משמר הרובע מגבירה את ההרתעה ומשפרת את תחושת הביטחון של התושבים.המעוניינים להתנדב יפנו לעומרי תמיר בטלפון 052-8743114 או במייל ל tamiromri@gmail.com

Comments


bottom of page