top of page

הסיפור של לאה גולדברגר

לפני מספר שנים הצטרפתי כאמא פעילה בהנהגת ההורים לילדים עם צרכים מיוחדים במודיעין, הפועלים בשיתוף עם המרכז למשפחה מטעם האגף לשירותים חברתיים במודיעין. כיום אני יו"ר ההורים הפעילים. המרכז הינו שירות משלים לטיפול הפרטני של העו"סיות, במסגרת המרכז ניתנים מענים שונים ומגוונים, לכל פרט במשפחה ואף לכלל המשפחה יחד.

הייתי אקטיביסטית בתחום של אנשים עם מוגבלויות שנים רבות קודם לכן, וזה אפשר לי להשפיע באופן ישיר על המענים המקומיים בעיר מגוריי.

אחד מהנושאים החשובים לנו לקדם בעיר, הוא צמצום הסטיגמה והבושה והעמקת ההכלה והקבלה החברתית, שיאפשרו לכלל המשפחות, על מגוון הצרכים המיוחדים של הילדים להשתתף באופן מלא וטבעי בכל הפעילויות בעיר. עד שהחזון הזה יתממש במלואו, אנו מקפידים ליצור פעילויות פנאי למשפחות המיוחדות שם יוכלו ליהנות כמשפחה עם הילד/ה המיוחד/ת, מבלי להיות מוטרדים מכך שהילדים המיוחדים ״מפריעים לסביבה ומושכים תשומת לב שלילית״.

שתי פעילויות לדוגמה שמרגשות אותי מדי שנה הן: היום המיוחד שאנחנו מקיימים בפארק המים במודיעין, הסגור למשפחות המיוחדות ומאפשר לכולם ליהנות יחד.

פעילות נוספת היא הקרנה סגורה של סרט לכל המשפחה בקולנוע במודיעין, שם מתאפשרת חוויה משפחתית באופן שאינה אפשרית בשגרה. בהקרנה הזו אף אחד לא מעיר על ילד שמסתובב, או על ילד שקורא בקול לדמות על המסך, כולם מוצאים את הדרך להסתדר וליהנות.


אני מקווה שהפעילויות הקהילתיות שאנחנו מקדמים יביאו לכך שמודיעין, שכבר היום מהווה מודל לעיר משלבת ומקדמת אנשים עם צרכים מיוחדים, תמשיך להיות עיר לדוגמה על הדרך שבה כולם תושווים (תושבים שווים).


להתנדבות ניתן לפנות ליעל שטינמץ עו"ס מנהלת המרכז למשפחה : 054-7849950


Yorumlar


bottom of page