top of page

הסיפור של יוספה אלקבץ

יוספה אלקבץ, בת 54, מתנדבת ב"ידיד לחינוך". היא מסייעת לתלמידים משכבת ג בעברית וחשבון במסגרת שעות פרטניות. פעמיים בשבוע היא מגיעה לביה"ס ל-4 שעות ומכינה את מערכי השיעורים בבית בתיאום עם מורי בית הספר והחומר הלימודי.

בעברה יוספה ניהלה מספר בתי ספר בערים שונות, אך לדבריה לפני כ-3 שנים "חרב עליה עולמה", אירוע מוחי שינה את חייה וגרם לה למגבלה בזיהוי חפצים.


לאחר שיקום ממושך ליאת, המלווה שלה, כחלק מתהליך השיקום, חיברה אותה לעמותת "ידיד לחינוך".


יוספה מספרת: "שובצתי לבי"ס "האלה" במודיעין. שם התנדבתי, בשמחה, במשך כשנתיים. כיום אני מתנדבת מזה כשנה בבית ספר "רעים". בביה"ס "האלה" עבדתי עם תלמידי חינוך מיוחד. עבדתי עם 5 תלמידים באופן פרטני ויצרנו קשרים לימודיים וגם אישיים.

אחד מהילדים נזקק להרבה תמיכה מכל הצוות הלימודי. התרומה הקטנה שלי גם סייעה לו לקידומו הלימודי. בחודש יולי, בחופש הגדול, סייעתי להם פעמיים בשבוע - וזה הוסיף ותרם לקידומו ולחברות בינינו.

למרות הקשיים ,בהסתכלות רחבה יותר אני לומדת להפיק את המיטב מהמצב".


בנוסף להתנדבותה ב"ידיד לחינוך" היא מרצה/מספרת על הסיפור ששינה את חייה.


להתנדבות בעמותת "ידיד לחינוך" ניתן לפנות לרחל : 054-3071562

Comments


bottom of page