top of page

הסיפור של גפן ומקס

עמותת אלמוג שילוני, בית לחיילים הבודדים אשר הוקם ב-2015 ע״י מיכל ויוסי שילוני.


בשנה האחרונה הגיעו למערך המתנדבים של בית אלמוג שילוני נערת בת מצווה בשם גפן זהר ונער בר מצווה בשם מקס אנגלהרד.

שניהם הגיעו לחוד והציעו בשנת מצווה זו להרתם תעשייה למען בתי אלמוג שילוני.

הם הקימו דוכני מכירה לגיוס תרומות, עשייה קהילתית, מתן עזרה לחיילים בבתים, את כספי התרומה שגייסו תרמו לבית.

לבית אלמוג השילוני אפשר להתנדב תמיד, אנשי מקצוע, מטפלים, פסיכולוגים, משפחות מלוות לכל חייל ותרומות.


להתנדבות ניתן לשוחח עם יוסי שילוני. 0537634220

Kommentare


bottom of page