top of page

מתנדבי זהב

תחום/י ההתנדבות:

דת ותרבות, רווחה ואוכלוסיות מיוחדות, הגיל השלישי

מופעל ע"י האגף לשירותים חברתיים

יו"ר/ת הארגון:

בעלי/ות תפקידים:

100 ומעלה

מספר מתנדבים:

העמותה הוקמה במטרה לפתח ולהעניק שירותים תומכים וחברתיים לאוכלוסיית הגיל השלישי.
העמותה מפעילה פרויקטים שונים בעזרת מתנדבים (רובם גמלאים, חלקם צעירים וחלקם בני נוער), לרווחת הקשישים והגמלאים בעיר.
העמותה משתפת פעולה עם משרד הרווחה, עיריית מודיעין, האגף לשירותים חברתיים של העירייה, אשל (אגודה לפיתוח שירותים למען הזקן בישראל), יד שרה, יחידת הנוער של המתנ"ס, רכזת הגמלאים העירונית ומועצת הגמלאים.
העמותה משמשת כזרוע המבצעת של העירייה בתחום הנקרא "השירות לזקן".
העמותה מקיימת בזארים ופעילויות שונות נוספות לצורך גיוס משאבים לשם הגשמת פעילויותיה.

מתנדבי זהב

פרטי יצירת קשר להתנדבות:

אייקון של טלפון נייד

08-9706262

אייקון של מעטפה
אייקון של מיקום

גינות דותן 31, מודיעין

מתנדבי זהב
מתנדבי זהב
מתנדבי זהב

טרם נקבע

תפקיד בחירום:

bottom of page